Avsnitt 1 – Med kunskap kan vi förändra

För att kunna bekämpa mobbning och kränkande behandling behövs kunskap. I detta första program går vi igenom olika definitioner som är viktigt att veta, för att göra rätt val och säga ifrån. Med kunskap kan vi förändra.