Arbetsplats

För arbetsplats

Utbildning och föreläsning

Mobbning är lika vanligt på arbetsplatsen som på högstadiet. Var tionde anställd känner sig mobbad eller kränkt. Problemet är komplext och har samma problematik som när det gäller barn och ungdomar. Arbetsmiljölagen är stenhård. Om det är risk för ohälsa vid kränkande särbehandling måste arbetsgivaren utreda det. 

Alltså ingen skillnad på mobbning bland barn och unga i skolan och vuxna på arbetsplatsen. Jag erbjuder föreläsningar/utbildningar och hjälp i akuta ärenden.  Vi måste veta att mobbning och kränkningar går att arbeta mot. 

Förslag på rubriker till föreläsningen:

 • Från #metoo till #metood.
 • Vi ska göra varandra bättre
 • Alla på arbetsplatsen ska trivas och alla ska hjälpas åt.

På utbildningarna/föreläsningar ger jag kunskap om hur mobbning kan se ut och hur vi hjälpas åt att få stopp på det. När kunskapen finns kan vi börja jobba mot mobbningen. Kunskap är den främsta parametern för framgång i arbetet mot mobbning.

Mobbning är ett komplext problem och det finns inga genvägar, kunskap hos alla och ett medvetet arbete,  ALLA ska trivas och ALLA  ska hjälpas åt. 

Min ambition är tydlig: att sprida kunskap så att alla tar ansvar för sitt handlande. 

Så här kan rubrikerna se ut på en utbildning mot vuxenmobbning. Varje utbildning/föreläsning är skräddarsydd för just din arbetsplats.

Några rubriker på utbildningen/föreläsningen
– Mobbningens grunder
– Konflikt vs mobbning
– Definition på mobbning
– Definition på kränkningar
– Gruppmekanismens styrka
– Nätmobbning- hur kan det se ut?
– Bilden av dig- image 
– Varumärket- bilden utåt. Företaget-Individen
– Attityder
– Jargonger 
– Kulturen på jobbet
– Att våga ta ställning
– En hållbar lösning
– Akuta skedet
– Allas ansvar

För arbetsplats

Utredning om kränkande särbehandling

Utredning av kränkande särbehandling på arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren göra en utredning om någon det finns en risk för ohälsa i samband med kränknade särbehandling eller när man fått in en anmälan om kränkande särbehandling. I vissa fall är det till fördel om man anlitar en extern och oberoende part. Det är med stor fördel att anlita en extern konsult. Det finns många olika anledningar till att göra det. Det kan handla om att det är extra känsligt, många inblandade, chefer inblandade, olika herarkeier. Det kan nämnas ännu fler orsaker.

I mina utredningar ger jag inte bara svar på om det skett kränkande särbehandling eller inte, utan också om förslag på åtgärder och varför det uppkommit. Stor vikt läggs på varför det uppstått och åtgärder på det. 

Förslag på tillvägagångssätt:

 1. En första kontakt tas via via telefon, mail chatt eller annat. Klicka här för att boka.

   

 2. Vi träffas på plast eller via videolänk och går igenom ärendet.
 3. Efter det gör vi en planering om hur arbetet ska gå till.
 4. Schemalägger samtal, planera dagsåterkopplingar.
 5. Efter samtalen redovisar jag för uppdragsgivaren vad som har sagts på samtalen.
 6. Sedan sammanfattar jag dem
 7. En analys, min bild av situationen, förslag på åtgärder.
 8. Redovisning för berörda
 9. Eventuell utbildning eller andra åtgärder planeras in.

Hur upplägget kan se ut kan variera utefter behovet och hur fallet utvecklats.

Om uppdragsgivaren önskar kommer jag med förslag på förbättringsåtgärder. Det kan handla om hur man måste bygga upp nya rutiner, följa regler eller policy. Kanske det finns behov av att bygga upp en code of conduct. (uppförandekod) på arbetsplatsen.

Många gånger behöver man se över organisationen roller och bemötande.

Grunden är att om det finns möjlighet till kränkning och mobbning så finns det något osunt i gruppen, organisationen eller likande som man behöver åtgärda.

Jag arbetar efter metoder som Faktaundersökning, KAKS.

Forskare som ligger till grund för mitt sätt att arbeta är:
– Rickard Mårtenson
– Dan Olweus
– Stefan Blomberg
Anneli Mattson
– Helge Hoel
– Ståle Einarsen.

Övriga forskare som jag arbetar utefter:
– 
Elza Dunkels
– Robert Thornberg
– Bo Hejlskov
– John Steinberg
– Dan Olweus

Dessutom använder jag mig av min snart 30 år långa erfarenhet att arbeta mot mobbning och kränkande behandling som lärare från skolvärlden.

För arbetsplats

Rådgivning av extern expert

Mobbning och Kränkande behandling kan uppstå plötsligt. Då gäller det att agera på ett snabbt och rätt sätt, annars kan det lätt förvärras.

Mobbning och kränkande behandling är ett komplext problem, det måste vi veta. De som kränker gör det “snyggt” och så osynligt som möjligt för att det inte ska upptäckas. När det väl upptäcks så gäller det att agera snabbt, klart och tydligt. Ingen kränkande behandling ska på något sätt accepteras.

Det är lätt att bli hemmablind och alla vi alltid göra rätt direkt. Därför är det till fördel att ta hjälp utifrån för att göra en utredning/kartläggning över situationen. Jag erbjuder olika nivåer på rådgivning för ett det ska passa er verksamhet.

Kostnad och prissättning:
Kostnader och priser är olika beroende på tjänst. Den första kontakten är alltid gratis (ca 30 min). Att göra er stabila och lugna i en tuff situation är en självklarhet för mig. Priset beror lite på verksamhet, antal lyssnare och längd på arbetet. Pris från 1500kr/(påbörjad)(Ta bort) timme. Priserna är exklusive moms. Kontakta mig för offert (för föreningar. Jag har samarbetsavtal med RF sisu för föreningar.) Ta bort det.

 

Kontakt:
Du har flera olika möjligheter att kontakta mig på, välj det som passar dig bäst:

Chatt
Min chatt är ett enkelt sätt att få en första kontakt med varandra. Därefter är det lämpligt att fortsätta via telefon eller mail. Ställ din fråga så svarar jag så snabbt som möjligt. Tyvärr är jag inte alltid tillgänglig, men jag svarar alltid. Försök de andra alternativen eller vänta på svar. Det är viktigt att du aldrig skriver några namn på någon. Självklart kan du skriva dit namn. 

Sms
Tycker du det är enklast att skicka sms så funkar det också. Jag svarar så snabbt jag kan. Det är viktigt att du aldrig skriver några namn på någon. Självklart kan du skriva dit namn.

Mail
funkar också väldigt bra. Jag är snabb på att svara men om jag inte svarat på någon timme så kontaktar du mig på annat vis. Det är lätt att skriva fel adress eller så är det något annat som strular. Det är viktigt att du aldrig skriver några namn på någon. Självklart kan du skriva dit namn.

Telefon
är också ett enkelt sätt att ta kontakt. Jag brukar alltid säga att jag svarar alltid när jag kan, annars ringer jag upp så snabbt jag kan. Telesvararen lyssnar jag alltid av.

Hemsidans svarsformulär
funkar också bra. Klicka på länken nedan.

Videohandlingen/utbildning/rådgivning
är nästa steg efter första kontakten. Det är med fördel att titta på varandra när vi har rådgivning. Då kan jag visa lite bilder, rita och förklara på ett pedagogiskt sätt så att budskapet kommer fram ordentligt. Vi kan på så vis hålla samma kvalitet på mötet som om vi satt i samma rum. Frågor och svar blir enkla att behandla.

Allmänt i vår första kontakt
Jag lyssnar på er och får en första bild över er situation sedan ger jag tips och trix på vad ni kan tänka på och förstärker det som funkar. Kanske det räcker. Om ni önskar fortsatt samarbete så gör vi upp en plan, både tid och kostnad så det inte blir någon överraskning för er.

Förebyggande arbete
Förebyggande arbete kan handla om utbildning på olika nivåer. Ledningsgrupper, arbetslag, hela arbetsplatsen är några förslag på hur förebyggande arbeta kan se ut. Det kan föreligga av en enkät, att det spridit sig allmän oro på arbetsplatsen eller att någon har ”larmat” om risk för ohälsa.

För arbetsplats

Förebyggande arbete mot mobbning, kränkande särbehandling - Policy arbete och organisation

Mer information kommer snart..

För skola, arbetsplats eller förening

Bygg ett skräddarsytt koncept anpassat efter ert behov

För mig är varje uppdrag unikt. Jag vill därför ge er så mycket verktyg och kunskap under mina föreläsningar som möjligt. Många skolor och föreningar kontaktar mig och vill ha en egen skräddarsydd föreläsning som är anpassat just utefter vad de har för kunskaper och erfarenhet. Då blir det inte bara effektiv utan också mycket roligare och lättare att ta till sig ny kunskap. Det kan handla om förebyggande arbete men också i akuta skedet.

Fundera lite på vad just er skola behöver för kunskapslyft, sedan är det bara att höra av sig till mig.