Med kunskap förändrar vi arbetsmiljö, människor och värdegrunden.

Gäller det skola, arbetsplats eller förening?

Uppbilda erbjuder utbildning, föreläsning, utredning och uppföljning för skolor, arbetsplats och föreningar. 

Uppbilda – för Arbetsplats

Utredning om kränkande särbehandling

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren göra en utredning om det finns en risk för ohälsa i samband med kränkande särbehandling eller när man fått in en anmälan om kränkande särbehandling. Utredningen måste göras av en oberoende part. Detta innebär är med stor fördel att anlita en extern expert som gör det på ett korrekt sätt och har utbildning för det. Allt för ofta görs utredningar på ett felaktigt sätt och det kan medföra att situationen blir värre.

Uppbilda – För skola, arbetsplats och förening

Utbildning och föreläsning

Av alla faktorer som bidrar till minskad mobbning och kränkande behandling är kunskap den i särklass viktigaste parameter. 

Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling är en viktig del i skolarbetet. En förutsättning för att inlärning ska kunna ske hos en elev är att den känner sig trygg. En elev som utsätts för kränkningar har svårt att koncentrera sig på skolarbetet.

Enligt skolverkets rapport så finns det vissa faktorer som gör att mobbningen minskar på en skola.

Uppbilda – För skola och förening

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero är en het potatis att prata om, men hur ska man göra för att få studiero i klassrummet?

Ledarskapet i klassrummet, tydliga regler som ska följas, starka relationer, alltid varmt, trevlig och artigt bemötande mot varandra i alla situationer låter enkelt men ändå utmanade. Men det finns verktyg och metoder och det krävs tålamod.

Uppbilda – För skola, arbetsplats och förening

Nätmobbning

Mobbning och kränkningar är inget nytt. Det som skiljer idag från förr är att det finns fler arenor. Jag pratar naturligtvis om nätmobbning. Men vad skiljer sig den digitala mobbningen mot den klassiska mobbningen? Är det någon skillnad? Har vi vuxna någon chans att hänga med utvecklingen, eller är våra unga före oss? I detta ämne är det viktigt att lyssna på forskarna.

Värdegrundspodden

Mobbning och kränkningar drabbar allt för många. Det går göra något åt det, men vi måste göra det tillsammans. Denna podd inspirerar dig till att göra viktiga val, nämligen att säga ifrån när du ser eller hör något kränkande. Podden förmedlar kunskap om mobbning och kränkande behandling och visar att det finns sätt att bekämpa det. Håkan är lärare och har arbetat i över 25 år på skolor och har stor erfarenhet av att arbeta mot mobbning. Han är värdegrundskonsult och expert på antimobbningssamarbete. Med en gedigen utbildning, stor erfarenhet och kunskap från den senaste forskningen, arbetar han aktivt med att föreläsa, utbilda och bryta mobbningsärenden på skolor, i föreningar och på arbetsplatser.

Uppbilda – För skola, arbetsplats och förening

Rådgivning
och föreläsning

Många skolor och arbetsplatser har behov av snabb rådgivning, föreläsning eller snabbutbildning när mobbning och kräkningar uppstår. Det kan handla om allt ifrån några enkla råd via telefonen till en mer omfattande genomgång för arbetslag, ledningsgrupper, trygghetsteam eller annat.

Vi erbjuder även rådgivning och föreläsning digitalt.

Uppbilda – För skola, arbetsplats och förening

Slutförda uppdrag

Uppbilda startades 2011 och med åren har vi slutfört en hel del olika typer av uppdrag hos olika skolor, företag och föreningar. 

Uppbilda – För skola, arbetsplats och förening

Kontakta oss

Vi erbjuder utbildning, föreläsning, utredning och uppföljning för skola, arbetsplats och föreningar men skräddarsyr gärna utefter ert behov. Nyfiken? Varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Uppbilda – För skola, arbetsplats och förening

Varför Uppbilda?

Uppbilda erbjuder utbildning, föreläsning, utredning och uppföljning för skolor, arbetsplats och föreningar. Vi vision är att kunskap förändrar vi arbetsmiljö, människor och värdegrund