Avsnitt 4 – Värdegrundsarbete i föreningar

Detta avsnitt handlar om kränkningar och mobbning i föreningslivet. Vi möter Rickard Strandberg, verksamhetschef på RF Sisu Småland. I avsnittet pratar vi om de utmaningar man har inom idrotten och om den visselblåsarfunktion som RF har startat. Håkans uppdrag inom föreningslivet är många, handledning i akuta ärenden, föreläsningar, för att bara nämna några. I avsnittet kan ni höra om Håkans erfarenheter och de tips han ger som kan användas inom föreningslivet.