Förening

För Förening

Utbildning och föreläsning

Att arbeta med föreningsutveckling är kanske det roligaste av alla uppdrag jag gör. Det kan bero på att jag känner att det är en viktig bit för våra ungdomar ska komma in och stanna kvar i föreningslivet.

Att vi vuxna tar emot våra barn och unga på rätt sätt är helt avgörande för om de ska trivas och hur länge de ska hålla på. En viktig del för att de ska känna trygghet och utvecklas i både i grupp och individuellt.

Toppningar, nivåanpassningar, laguttagningar, praktiska tips på hur man ska planera sina aktiviteter är bara några exempel på teman som tas upp på utbildningstillfället. Kort och gott, ledarens kunskap är helt avgörande för kvalitén på verksamheten.

Alla i laget ska trivas (2-3 timmar)
Medvetet ledarskap med tyngdpunkten på värdegrund.Kränkningar förekommer oftare än vad vi anar.
Har vi verktyg för att stoppa, hindra och förebygga det?

I denna föreläsning går vi igenom mobbningens grunder och förebyggande arbete. Vi avslutar med tips och diskussioner som ni med fördel, kan ta med hem till eran föreningar och arbeta vidare med. Helt enkelt nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Föreläsningen ger verktyg som ni kan använda er av direkt i verksamheten.

Några rubriker:
– Mobbningsgrunder
– Gruppens betydelse
– Varför uppstår mobbning?
– Definitioner mobbning och kränkningar
– Rätt ledarskap som motarbetar kräkningar
– Hur undviker vi risksituationer
– Hur agerar vi när det händer
– Förebyggand arbete
– Organsisation i föreningen
– Regler och gränssättningar
– Reaktionsmönster vid kräkningar och mobbning
– Hur gör vi en verbal tillrättavisning på effektivaste sätt
–  Konflikt lösning
– Positiv förstärkning och beröm på ettveffektiv sätt.
– Case, praktiska tips
– Tips till coachen
– Individens-, lagets-, och föreningens roll.
–  Föräldrasamarbete

Målgrupp: Ledare, aktiva och vårdnadshavare.

Denna föreläsning kan med fördel anpassas efter laget/klubbens behov. Ex. om man behöver höja värdegrunden eller om det finns  ett antisocialt beteende eller kanske mobbning i föreningen/klubben.

Här är samsynen otroligt viktigt mellan de aktiva, ledarna och vårdnadshavare. När vi alla samarbetar mot samma mål, det är då vi kan förändra.

Vi ska göra varandra bättre
Det handlar inte bara om att träna så mycket som möjligt, utan att man ska skapa en harmoni i laget och att alla ska känna sig betydelsefulla. Gruppen förändrar mångas beteende, men hur gör vi det till det positiva. I denna föreläsning går jag igenom gruppmekanismernas betydelse för laget och hur vi ledare ska arbeta med det på ett effekt och bra sätt. För att få en så god inlärning som möjligt så måste våra aktiva känna sig trygga och att de har en grupptillhörighet.


Rådgivning och kartläggning

Vi har ett samarbetsavtal med RF sisu småland vilket innebär att föreningen kan få gratis hjälp med både utbildning, rådgivning och kartläggning och förslag på åtgärder. 

Kontakt oss direkt eller din kontaktperson på RF sisu Småland.

För Förening

Rådgivning och utredning

Mer information kommer snart..

För Förening

Förebyggande arbete mot mobbning, kränkande särbehandling - Policy arbete och organisation

Mer information kommer snart..

För skola, arbetsplats eller förening

Bygg ett skräddarsytt koncept anpassat efter ert behov

För mig är varje uppdrag unikt. Jag vill därför ge er så mycket verktyg och kunskap under mina föreläsningar som möjligt. Många skolor och föreningar kontaktar mig och vill ha en egen skräddarsydd föreläsning som är anpassat just utefter vad de har för kunskaper och erfarenhet. Då blir det inte bara effektiv utan också mycket roligare och lättare att ta till sig ny kunskap. Det kan handla om förebyggande arbete men också i akuta skedet.

Fundera lite på vad just er skola behöver för kunskapslyft, sedan är det bara att höra av sig till mig.